Disclaimer .
Aan de inhoud van onze website wordt veel zorg besteed. De informatie is uitsluitend bedoeld  om aan belangstellenden omtrent Administratiekantoor van Ophoven informatie te verstrekken. De informatie is als zodanig algemeen van aard en zeker niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan om persoonlijk contact met ons op te nemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid.
Wij sluiten derhalve aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade dat enige gebruiker zou willen claimen als gevolg van of in verband met het gebruik van de op onze website  beschikbare informatie en/of documenten. Onze website bevat verwijzingen die leiden naar sites van derden. Alhoewel dit met beleid en grote mate van zorgvuldigheid gebeurd zijn wij niet bij machte om de inhoud daarvan te controleren dan wel te beïnvloeden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en de toepassing van informatie op deze websites.

Copyright.
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te kopiëren, op te slaan of te openbaren, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Van Ophoven.

Our website and its content are protected by copyright. Except for personal and non-commercial use, it is not permitted to copy, store or disclose anything from this website or its content, in any form or by any means, without the prior written consent of Administratiekantoor Van Ophoven.