http://www.loondossier.nl/apps/ios

De loonstoken, jaaropgaven e.d. worden via een gesloten portal aan uw personeel verstuurd.  

Tegelijkertijd met de verzending van de eerste loonberekening ontvangt uw medewerker, medewerkster een uitnoding om de loonapp*) te installeren en wordt deze gevoegd aan uw afgeschermd werkgeversdossier waarin u de loonberekeningen eveneens digitaal ontvangt.

Uw werknemers/werkneemsters hebben uiteraard uitsluitend toegang tot hun eigen gegevens (loonberekeningen, jaaropgaven e.d.). Door te klikken op bovenstaande link kan uw werknemer, werkneemster de app echter zonder enige tussenkomst tevens installeren op een ander toestel als hij/zij dit wenst. Daarna heeft hij/zij op dit toestel ook meteen toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

*) Er zijn Apps voor Ipad/Iphone en voor Android.

N.B.:  Via Mijn Loondossier op de website https://mijn.loondossier.nl/ kunnen de                 gegevens eveneens ingezien worden (onder toepassing van de eigen inloggegevens)